Мирчев, Михаил. Текстове 2. Покана за социология. Второ допълнено и преработено издание. Изд. "М-8-М", София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ОСНОВНИ СХЕМИ И ФИГУРИ
 АНОТАЦИЯ
 
ПОКАНА ЗА СОЦИОЛОГИЯ, 2011
 
ДУМИ КЪМ СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ, 2011
 
СОЦИОЛОГИЯТА в РАБОТАТА на социалните работници и педагози. СОЦИОЛОГИЯТА като ОБЩЕСТВЕНА ТЕОРЕТИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА КООРДИНАТА в работата на социалните работници и педагози
 
Тилкиджиев, Николай. Класификация на социалния статус, Социално-икономически категории, Класификация на социалните слоеве
 
ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС:
нови възможности и благо или източване на човешкия ни капитал

 
ЕМИГРАЦИЯТА:
опит за демографско и национално самоубийство

 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ