Михайлов, Стоян. Политически фрагменти. Из кухнята на сталинисткототалитарното общество 1971-1988. Изд. „М-8-М / АССА-М”, София, 2012. Стр. 240. ISBN 978-954-8992-08-4.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 АНОТАЦИЯ
 
ПРЕДГОВОР
 
НЯКОИ ИЗВОДИ
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.


СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ