Мирчев, Михаил (съст.). Обществената трансформация в България, Европа и Света. Сборник от конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, 16-17.11.2012. Издателски комплекс – УНСС, София, 2012. Стр. 268. ISBN 978-954-644-546-9.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
АНОТАЦИЯ
 
ОТКРИВАНЕ –
проф. д.с.н. Михаил Мирчев

ПРИВЕТСТВИЕ –
проф. д.ик.н. Стати Статев

ПРИВЕТСТВИЕ –
доц. д-р Андрей НончевМирчев, Михаил. Икономическата социология: дилеми на развитие при Глобализация или Алтер-Глобализация
 
Михайлова, Катя. Социология на медиите и обществената комуникация – в призмата на българската социологическа школа
 
Кинева, Тодорка. Българката в началото на XXI век
 
Христова, Мариета. Българският виртуален пазар на труда и трансформация на властта
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ