ПРИВЕТСТВИЕ
от
доц. д-р Андрей Нончев

Ръководител на катедра „Икономическа социология”

 
     Уважаеми колеги,
     Първо, искам да изразя благодарност към университета и към проф. Стати Статев, за това, че в условията на остра финансова криза и недостиг на ресурси ние успяхме да организираме тази конференция. Уверявам ви, че без подкрепата на ръководството на университета нямаше да бъдем тук. Ние винаги сме чувствали тази подкрепа, това рамо за инициативите на нашата катедра.

     Второто, което искам да кажа е, че тази конференция за нас не е просто една конференция. От няколко години провеждаме съвсем съзнателна системна политика да се опитваме да възстановим някои разкъсвания в тъканта на научния живот и на научната общност в областта на социологията и въобще в обществените науки. За нас е странно и непонятно, че в последните години не можем да си говорим с другите дисциплини, които са наши родствени дисциплини. За нас е странно, че рядко се срещаме с колегите от другите университети. За нас е странно, че има някакво разграничение между теоретическата социология и емпиричната приложна социология. За нас е странно, че понякога има разрив между поколенията и диалогът е някак прекъснат. И това, което искам да кажа е, че всичко, което правим в последните години е насочено към възстановяване на тази канава на научния живот.

     Тази конференция е част от това усилие и затова съм много благодарен, че вие сте тук, че уважихте нашата конференция.

     Искам да кажа добре дошли на всички. Да благодаря за вашето участие. И да ви приканя винаги, когато е възможно, да бъдем заедно, да общуваме, да водим диалог. И науката, обществото, всички ние да вървим напред.

     Благодаря на всички и успех!СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ