Проф. д.с.н. Михаил Мирчев.

   ДЕМОграфската ни СИТУАЦИЯ
   КРИЗА или КАТАСТРОФА?


   Реалности и привидности
   Проблеми и рискове
   Цели и решения

   26 октомври 2018, София, България

Виж подробно


Изследователски проект на АССА-М, 2003-2012
"СОЦИАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА И КРИЗАТА
(1990-2008, 2008-2012)"

 
Изследователски проект на АССА-М, 2010-2012
"ЖЕНИТЕ, РАБОТЕЩИ В НЕСИГУРНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

 
ЕСИ на АССА-М
"ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ В КРАЯ НА 4-ТА ГОДИНА
ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Национално представително изследване (НПИ), Декември 2010

 
ASSA-M Researching Project, 1996-2009
"UNDERSTANDING SEXUALITY:
SEXUAL VALUES AND BEHAVIOUR
"

 
ЕСИ на АССА-М
"УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ СРЕД ЮНОШИТЕ"
Регионално представително изследване Бургас (РПИ Бургас), Март 2008

 
Изследователски проект на АССА-М, 1997-2007
"ЕМИГРАЦИЯТА И ИЗТОЧВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА БЪЛГАРИЯ.
ИКОНОМИЧЕСКИ, МОРАЛНО-ОБЩНОСТНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ"

 
Изследователски проект на АССА-М, 1994-2006
"СЕМЕЙСТВОТО И БРАКЪТ.
РАЖДАЕМОСТТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.
РИСКЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ"

 
Мониторинг чрез национални представителни изследвания, 1993-2006
"НАЙ-ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ. ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ"

 
Обзорен анализ на АССА-М
"МЛАДЕЖИТЕ В И НА БЪЛГАРИЯ '2004"
10 Ноември 2004

 
ЕСИ на АССА-М
"ЧИТАТЕЛИТЕ, КНИГИТЕ И ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
Национално представително изследване (НПИ), Ноември 2004

 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ