Употреба на алкохол сред юношите
 
  Параметри на изследването
 
  Регистрираният обобщен профил
 
  Измерения на проблема "алкохол"
 
  Таблица: Одобряваш или не употребата на силен алкохол – на                                           твоята възраст?
 
  Таблица: Употребата на алкохол наистина ли е нещо лошо и опасно,                                           както често се пише и говори?
 
  Таблица: Сред твоите съученици, пият и пушат повече – момчетата                                           или момичетата?
 
  Таблица: Кои са основните причини повечето млади хора да пият                                           алкохол?
 
  Таблица: Има ли някой в семейството ти, който да пие много                                           алкохол?
 
  Таблица: Непиенето на родителя като фактор за пиене при дъщерите                                           и синовете
 
  Графика: Когато си в компания с приятели, пиете ли алкохол?
 
  Графика: Ако ученик/ка иска да си купи алкохол, колко минути ще                                           са достатъчни – да отиде и да се върне в училище?
 
  Графика: Трябва ли да се контролира употребата на алкохол на                                           лица под 18-годишна възраст?
 
  Графика: Ти колко често пиеш алкохол?
 
  Таблица: Какво пиеш най-често?
 
  Графика: В последно време имало ли е случаи да се напиеш?
 
  Таблица: След като си пил/а, правил/а ли си някое от следните                                           неща?
 
  Таблица: На колко години беше, когато се напи за 1-ви път?
 
  Таблица: Къде се напи за първи път?
 
  Употреба на алкохол сред юношите
 

Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ