Михайлов, Стоян. Социологическа система. Изд. “М-8-М”, София, 2010. Стр. 272. ISBN 954-8177-50-4.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 АНОТАЦИЯ
 
ПРЕДГОВОР
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.


СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ