„Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XIII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.


   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012

   ISSN 1311-221-X.
Виж публикуваните доклади   „Годишник”, Том XXIV на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   24 Март 2011.


   Бургаски свободен университет, Бургас, 2011

   ISSN 1311-221-X.
Виж публикуваните доклади


   Кирова, Милена; Георгиева, Ирина; Георгиева, Силвия.
   Научен консултант: гл. ас. Катя Михайлова

   Дигиталното поколение.

   В „Инфраструктура & Комуникации”, Година II, Юни 2011,
   кн. 5, с. 73-80. Научно списание на факултет „Икономика на
   инфраструктурата” – УНСС.

   Издава Факултет “Икономика на инфраструктурата”, УНСС.
   ISSN 1314-0930.
Виж подробно

   Желязков, Мартин; Димитрова, Виолета; Ненова, Виолина;
   Атанасов, Диян; Караманчева, Яна; Гъркова, Иванка;
   Костадинова, Гергана; Иванова, Янина; Славчев, Славчо;
   Евгениева, Светлана.
   Научен консултант: гл. ас. Катя Михайлова

   Социалният маркетинг като антикризисна технология.

   1- ва награда на ф-т „Икономика на инфраструктурата”
   Награда на катедра „Медии и обществени комуникации”


   В „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”. Сборник с
   научни доклади от Първа студентска научна конференция,
   11.05.2009.
   Издателство „Авангард Прима”, София, 2009, с. 213-248.
   ISBN 978-954-323-628-2.
Виж подробно
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ