Михайлова, Катя – съставител и научен редактор. Млада наука за изкуствата. Том II. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Изд. „М-8-М / АССА-М”, София, 2012. Стр. 288. ISSN 1314-6777.КОРИЦА


СЪДЪРЖАНИЕ
 АНОТАЦИЯ
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ