Михайлова, Катя – съставител. Млада наука за изкуствата. Научна сесия за докторанти ‘2010. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Изд. “М-8-М”, София, 2010. Стр. 272. ISBN 978-954-8177-51-1.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 ВЪВЕДЕНИЕ
 
АНОТАЦИЯ
 
СНИМКИ
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ