АНОТАЦИЯ

 
     МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА е среща на актуални тези и аргументации, отразяващи научните търсения на българските млади изследователи на изкуствата. Тук са събрани иновативни решения на класически проблеми заедно с нови теоретични и практически въпроси в развитието на кино- и театрознанието, музикознанието, визуалната култура. Статиите са дискутирани в рамките на научната сесия „Млада наука за културата” и рецензирани.

     МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА е израз на желанието на докторантите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, випуск 2010, да изградят мостове в съвременното теоретично познание за изкуствата и да вървят по тях вдъхновени, свободни и заедно.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ