Михайлов, Стоян. Възрожденският процес в България. Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2016. ISBN 978-954-8992-14-5.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 АНОТАЦИЯ

ПРЕДГОВОР, ВТОРО ИЗДАНИЕ

ЗА ОБОСНОВАНА ПОЛИТИКА ПО ЕТНОНАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС: ОТ ГЛЕДИЩЕ НА ТУРСКИЯ МУ АСПЕКТ

ПОСЛЕСЛОВ, ПЪРВО ИЗДАНИЕ

ЕДНО ЛИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, ПЪРВО ИЗДАНИЕ

ОСНОВНИ НАСОКИ НА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ, ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.


СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ