АНОТАЦИЯ
 

     Сега Ви предлагаме Второ издание. То е допълнено с нови текстове. И с един уникален документ: Докладна записка до Тодор Живков относно политиката към българските турци.
     Аргументираната позиция в нея е категорично против преименуването през 1984-85 г. – като форма уж за интегрирането на българските турци. Този документ се внася за разглеждане 5 пъти – от 1975 до 1980 г. Тогава не му обръщат внимание.
     За жалост после правят обратното – така нар. „Възродителен процес” от 1984-85 г. И досега България плаща цената на тази политическа грешка. Настоящата книга е за това. Казва истината. Дава Ви достоверна и подредена информация.
     Тази книга е за прочитане отново днес. Защото стана още по-актуална. При развихрения турски сепаратизъм. При изключително рисковата намеса от страна на Ердоган и Турция, на анти-български западни фондации и на вече три силни протурски партии. При радикализирането на исляма в България. Поради „вносът” у нас на десетки хиляди уж „бежанци” – ислямисти, които вече недвусмислено ни заплашват с атентати и заемане на наша българска територия.
     Книгата е информация за умовете, търсещи истината за преименуванията от 1984-85 г., както и в десетилетията преди това. Тя е ориентир за сърцата, сковани от тревога пред лицето на днешната ислямизация и турцизиране в България, пред новата имперска агресивност от Неоосманска Турция към българите и българското в Родината ни, към нашата национална държава България.

 
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ