Мирчев, Михаил (съст.). Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света. Сборник със студии и статии, въз основа на доклади и презентации от научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света”, 27-28.11.2014. Издателски комплекс – УНСС, София, 2015. Стр. 360. ISBN 978-954-644-772-2.КОРИЦА
 

СЪДЪРЖАНИЕ
АНОТАЦИЯ
 


ОТКРИВАНЕ –
проф. д.с.н. Михаил Мирчев

ПРИВЕТСТВИЕ –
проф. д-р Георги ЯнковМирчев, Михаил. Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света
 
Михайлова, Катя. Политическото и медийното поле: предпоставки за загуба на автономност на медийното поле
 
Пачкова, Петя. Преход и десекуларизация
 
Христова, Мариета. Политики за виртуализация на институционалните участници на пазара на труда
 
Кинева, Тодорка. Политическа ориентация на жените в България
 


СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ