АНОТАЦИЯ
 

     Научната конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света. Между умереното и радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма”, проведена на 27-28 ноември 2014, бе посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014).
     Преходът, чрез който, бе осъществена цялостна трансформация на обществото в България. Както в неговата икономическа база и фундаментални обществени отношения, така и в неговата ценностна и морална надстройка, законова и институционална уредба, естетически и културни доминанти. И разбира се, в партийната и политическата структура, в идеологическата доминанта и светогледните представи.
     Конференцията се проведе непосредствено след и на фона на драматични избори – в България, референдума в Шотландия, огромни демонстрации за отделяне на Каталуния в Испания, горещи социални протести във все повече страни, принципно разделение срещу и във подкрепа на Путин и Русия по повод на събитията в Украйна и санкциите, бежанската вълна от Сирия и от Украйна, агресията на ИДИЛ в Ирак.
     В конференцията участваха изявени учен и, преподаватели, изследователи, както и млади колеги (докторанти, магистри, бакалаври, изявени ученици) от обществените науки – не само от полетата на политологията и социологията, но и юристи и управленци, социални психолози и специалисти в публичните комуникации и др.
     Целта бе не само да се представят академични доклади, презентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотворен обмен на идеи в изучаването и интерпретирането на процеса на преструктуриране на идеологическото и политическото пространство, да се съедини теорията с практиката, изследванията с практичните анализи и прогнози.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ