ПРИВЕТСТВИЕ
от
проф. д-р Георги Янков

ръководител катедра „Политология”, УНСС

 
     Благодаря. Тепърва ще се оценяват резултатите от тази конференция. Но струва ми се, че още сега могат да бъдат откроени някои нейни предимства. На първо място е оста на проблема. Тук искам да върна жеста на проф. Мирчев. Идеята за темата на тази конференция е негова. И нашата катедра разбира се одобри, приветства тази идея и я подкрепи.
     Действително преструктурирането на политическото и идеологическото пространство е един актуален проблем. Не само за отделните страни. Не само за България. Не е само за европейските страни. Виждате появяват се нови леви партии, както и крайно десни, включително и неонацистки. От друга страна на лице е преструктуриране на геополитическото пространство. Папа Франциск преди няколко дни определи Европа като баба, а импулсите идват от други райони на Света.
     Виждате какво става на Изток – Русия и Китай. В ислямския свят, където се възраждат средновековни форми на държавата. Теокрации, халифати. Коранът отново стана източник не само на религията, но и на закона. Утвърждава се Шариатът. Ислямско народно законодателство. Ново средновековие. Така че действително темата е много актуална. Извънредно значима. Това е първото нещо, което още от сега може да бъде откроено.
     На второ място искам да откроя интердисциплинарния характер на тази конференция. Като гледам програмата има участие на политолози и социолози, на философи и историци, на специалисти по медии и комуникации. Надявам се, че не съм пропуснал нещо. Аз и друг път съм отбелязвал, че това е едно достойнство – интердисциплинарният характер на дадена конференция. И не случайно съвременните открития в науката са направени, образно казано, на кръстопътищата. В този контекст искам да отбележа и това, че участват не само колеги от нашите две катедри – „Политология” и „Икономическа социология”. Но и колеги от други катедри в нашия университет и колеги от всички основни университети в страната. От СУ, от ЮЗУ, от ПУ, от ВТУ, от УНИБИТ, както и от Института за модерна политика.
     Разбира се не за първи път, когато нашата катедра организира такива национални конференции, ние се опитваме да събираме, доколкото е възможно цялата колегия по политология, а и не само по политология.
     И още едно достойнство искам да отбележа. Това е участието на младите колеги. На студенти. На докторанти. Между впрочем нашата катедра е една от катедрите, които имат най-много докторанти в университета. Специално искам да отбележа студентското сдружение „Егополитико – Пробонопублико”, сдружението на студентите политолози. На „Клуба на социолога”. Разбрах и за „Новата журналистика”. Така че такъв трябва да ни бъде стремежът – младите колеги все повече да ги включваме в научни прояви, в научно-изследователска работа.
     Това са само някои от предимствата и достойнствата на тази конференция, които искам още в началото да откроя. Надявам се, че конференцията ще бъде интересна. Ще има дискусии. Пожелавам ползотворна работа на всички колеги, които участват в нея.
     Благодаря за вниманието.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ