СЪДЪРЖАНИЕ

 

проф. д.с.н. Михаил Мирчев
Откриване


...... 9
проф. д-р Георги Янков
Приветствие


..... 11
Пленарни доклади

..... 13
проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС
Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света..... 15
проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС
Идеологическа лексика и съвременна стратификация като политико-икономически проект. Или опит за рефлексия върху производителния труд от перспективата на виртуалността
..... 48
проф. д.н. Николай Палашев, УНИБИТ
Политически трансформации и комуникационни деструкции


..... 64
Сесия 1: Модуси на преструктуриране на политическото и
                 идеологическото пространство..... 71
доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС
Политическият модел на българския преход: защо няма автентично ляво и дясно у нас?..... 73
доц. д-р Мария Бакалова, УНСС
От постнационални констелации към постмодерни национализми


..... 80
гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС
Политическото и медийното поле: предпоставки за загуба на автономност на медийното поле..... 92
проф. д-р Кирил Шопов, ВТУ
Екологична катастрофа и глобално политическо пространство


..... 109
Сесия 2 и 3: Преструктуриране на институциите.
                 Властта и социалната промяна.... 117
доц. д-р Ивка Цакова, УНСС
За българската сплав между демокрация и олигархия


.... 119
доц. д-р Георги Манолов, УНСС
Партийно финансиране в България – между демократичен вот и „търговията с гласове”.... 126
Лилия Тодорова, докторант, УНСС
Теоретични модели за формиране на правителствени коалиции


.... 140
Ваня Иванова, докторант, УНСС
Ролята на Парламента в условията на 25-годишния преход у нас


.... 146
Теодора Пискова и Стоян Нешев, студенти, УНСС
Лидерите на мнение между властта и промяната. Европейски избори ’2014.... 161
д-р Мариета Христова, УНСС
Политики за виртуализация на институционалните участници на пазара на труда.... 171
Сесия 4: Ценности в българското политическо
                 пространство.... 181
доц. д-р Блага Благоева, УНСС
За политическите ценности на парламентарните политически партии в България.... 183
д-р Даниела Пастармаджиева, УНСС
Променя ли се политическата култура на елита в България?


.... 193
гл. ас. д-р Петър Чолаков, БАН
Обречен ли е „българският етнически модел”?


.... 200
Иван Димов, докторант, СУ
Зоосемиотиката в политиката – животните като политици и политиците като животни.... 212
ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС
Политическа ориентация на жените в България


.... 217
Сесия 5: Геополитически перспективи

.... 225
проф. д.ист.н. Трендафил Митев, УНСС
Русофобията не разрешава проблемите на България, свързани с дилемата „Европа или Русия".... 227
доц. д-р Мария Пиргова, СУ
Реализмът на Путин – път към нов двуполюсен баланс или към многополюсен свят.... 236
доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, УНСС
Явлението Уго Чавес Фриас: глас срещу течението


.... 243
проф. д-р Ставри Фердов
Миграционният натиск към външните граници на ЕС. „Българският случай”


.... 251
д-р Светлана Кинева, УНСС
Представителството на европейските граждани в Европейския парламент – институционални възможности и политически ограничения.... 258
Александър Узунов и Евгени Рушев, ВТУ
Битката за Евразия като централна тема в геополитическата философия


.... 266
Мариян Карагьозов, докторант, БАН
Близкоизточната политика на Турция – предимство или пречка пред европейската интеграция на страната?.... 273
Таньо Василев, докторант, УНСС
Политическо участие и ЕС-изация: имплементиране на европейските директиви в България и Унгария.... 283
Сесия 6: Културни трансформации и перспективи

.... 293
проф. д.ф.н. Нако Стефанов, СУ
Светът в точката на „сингуларност”


.... 295
доц. д-р Петя Пачкова, ЮЗУ
Преход и десекуларизация


.... 303
д-р Теодор Дечев, УНСС
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния „Кливидж”.... 314
Калина Братанова, старши препод., УНСС
Дискурсно конструиране образа на България в The Economist (2007-2009)


.... 326
Яница Маринова, докторант, УНСС
От сблъсък на цивилизациите, през спирала на мълчанието, до съхраняване на българската нация и национална идентичност.... 336
д-р Люба Спасова, ИИОЗ, БАН, Николай Балтов, магистър, УНСС
Социоанализа на девиантното поведение в политическото поле


.... 346
Даниел Славов, студент, УНСС
Социалните мрежи като основен фактор за промяна на държавната политика – илюзия или реалност?.... 352

 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ