ОТКРИВАНЕ
от
проф. д.с.н. Михаил Мирчев

от името на организационния комитет

 
     Нека да започнем. Темата на нашата конференция е „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство”. Говорейки за България не можем да разберем какво става тук, ако не видим нещата в малко по-широкия контекст на Европа и в още по-широкия контекст какво става в Света. Навсякъде става преструктуриране, трансформиране на обществената система. От тази гледна точка 2014 година почти официално вече е обявена за една критична и преломна година. До тук това е очевидно, но след нея предстои турбулентната 2015.
     Конференцията е посветена на 25 години от началото на Прехода в България. Знаете, че през този месец се провеждат множество подобни обсъждания, дискусии, официални събития всякакви. Различни гледни точки. Различни интерпретации. 25 години е доста солиден исторически период. И трябва всеки, от своята си позиция, със своите си разбирания и разбира се от своя научен хоризонт да прави преоценка. Разбира се, ние занимавайки се с преструктурирането на политическото пространство, поне моята цел беше такава, ще гледаме напред. Но няма как да не се върнем и назад в панорамата на тези 25 години.

     Става дума за така наречения Преход. Обичам да го пиша с главна буква, тъй като той е нещо като институция. Преходът, чрез който беше осъществена цялостна трансформация на обществото в България. Както във неговата икономическа база и фундаментални обществени отношения, така и в неговата ценностна и морална надстройка. Законовата и институционална уредба на всичко, което се прави в страната. И разбира се, естетическите и културните доминанти. И разбира се, рязка и цялостна смяна и в партийната и политическата структура на обществото. В идеологическата доминанта и светогледните представи.
     Има различни теоретизации кога завършва Преходът. Лично аз датирам 3 или 4 края на този Преход. Така или иначе преходът вероятно е завършил и ние се намираме в историческото пространство след него. Но за съжаление кризите продължават. Този Преход започна с надеждата да няма кризи. Да се сдобием със „западно” благоденствие и обществена стабилност. Но кризите продължават. При това след 2008-2009 година кризата вече се оказа системна. Системна отвън – в САЩ и Европа, тя като системна дойде и до България.
     От тази гледна точка, ние живеем, а като учени и работим, на фона на драматични събития в Европа и Балканите, в Украйна, в Близкия Изток и Турция, в целия Свят. Като учени и изследователи всъщност сме в лабораторията на значими политически трансформации. Обществени, след това политически. Политически, и след това обществени. От нас се очаква да ги анализираме достоверно, а не идеологизирано, не догматизирано. Да ги анализираме многомерно, а не едностранчиво. Да правим точни прогнози, а не да си измисляме някакви неща. По този начин бихме подпомогнали активните граждани и овластените политици да се ориентират навреме и вярно в практическата сложност на нещата, да могат вярно да се ориентират към едни реалистични и полезни, поне за България, перспективи.
     Ето това бе замисълът на нашата конференция. Опитахме се да разпишем 7-8 различни тематични профила. Всеки от вас вероятно е бил провокиран от тези формулировки. За да подходи към своята сериозна работа, правейки доклад, някакво представяне, подготвяйки въпроси към своите колеги. На първо място към панелистите на нашата конференция.

     Малко технически и организационни сведения в началото. Поканихме колеги от 7 университета в България. Отзоваха се доста от тях. Виждате, че програмата набъбна. Имаме 8 секционни дискусии. И една пленарна сесия в началото. Количеството впечатлява. Аз лично очаквам, че можем да постигаме и високо качество в този наш дебат.

     Конференцията формално и официално се организира от две катедри в УНСС. Катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”. Заедно със сътрудничеството на АФОН, който стартира от 2010 година. Той е преди всичко дискусионен научен форум. Имаме още декларирано участие и реално съучастие на Клуб „Млад социолог” в УНСС, на „Егополитико”, на „Новата журналистика”. Разбира се, получихме според финансовите възможности, ограничени много за тази година, съответното съфинасиране от НИД на УНСС. Тези неща е важно да се кажат в началото, за да знаем благодарение на какво и кой се опитва да осъществи този форум.

     И нещо относно регламента. Нека докладите да бъдат по около 10 минути. След което да не се прави дискусия по съответния доклад, а бързо да се зададат 2-3 въпроса, за да може всеки докладчик да има време да се подготви и в заключителната част да отговори. Така се извървяват всичките 5, 6, 7 доклада със съответните въпроси и накрая се прави дискусия с първа част, отговори от страна на докладчиците, и втора част, обща свободна колегиална дискусия. Предвидени са за всеки панел около 1 час и 45 минути. Мисля че това е оптимално време. Имаме кафе-паузи и довечера, разбира се всички сте поканени да уважите нашата подготовка на коктейла. Често на чаша вино се казват и научават най-важните неща.

     С това ми се иска официално да открия конференцията. Да благодаря още веднъж на всички, които се отзоваха. Аз лично с огромен интерес очаквам докладите, въпросите и изказванията на всеки един от вас. Водя си записки и гледам да открадвам от където каквото мога, защото ние за това сме се събрали. За да кумулираме нашите усилия и всеки като работи да подарява по нещо и на своите колеги.
Давам думата на проф. Георги Янков, който е заслужил професор на УНСС. Има много специален статут в нашият университет. На хора, които са създавали този университет. Той е създател на катедра Политология. В момента е ръководител на катедрата.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ