Миндова, Ирина.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   „Н.И.Е и многостепенните потоци на комуникация”,
   Н.И.Е – новите информационни естуари.


   Трета награда

   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 81-86.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Йотов, Стоян.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   Експерименти с българското образование: инвестиции за
   развитие или задръстване на човешкия капитал.


   Насърчителна награда

   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XIII-ти национален конкурс за студентско научно
   творчество, 29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 30-38.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Нешев, Стоян.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   Езикът по телевизията: между българската книжовност и
   виртуалното пространство.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 188-194.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Танушина, Йоанна, Олга Минева, Надежда Бонева.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   Къде изчезнаха „снежните ангелчета”? Трансформации
   на детството в социално и либерално общество от
   третата вълна.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 208-213.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Василев, Иван.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   България през очите на младите: емпиричен анализ и
   художествен образ.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 222-228.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Георгиева, Ирина, Милена Кирова, Силвия Георгиева.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   Медийни образи на кризата. Отразяване на насилието
   като обществена рефлексия на кризата.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 297-303.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Маринова, Яница.
   Научен консултант: гл. ас. Д-р Катя Михайлова

   Българският и турският сериал: традиция и иновация в
   продуцентските и режисьорски решения.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 347-355.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Христова, Мариета.
   Научен консултант: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

   Социални мрежи и/или социални медии (изгубени в
   превода).


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 361-368.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Кинева, Тодорка.
   Научен консултант: доц. д-р Пепа Митева

   Социални роли на българката между традицията и
   модерността.


   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 369-376.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Стоянов, Алеко.
   Научен консултант: проф. д.с.н. Михаил Мирчев

   България в ЕС – пет години по-късно.

   В „Годишник”, Том XXVI на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   29 Март 2012.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 391-400.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ