ЕСИ на АССА-М
"ЧИТАТЕЛИТЕ, КНИГИТЕ И ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ",
Национално представително изследване (НПИ),
29 Октомври - 3 Ноември 2004.
Съпоставимо с НПИ на АССА-М от 1994 год.
 
Възложители:
Асоциация българска книга
Национален център за книгата към Министерство на културата
 
Извадка:
(1) НПИ, по избирателни списъци - 1087 д., 18-70 години.;
(2) ЦЕЛЕВА, квотна извадка за "читатели" - в 10 големи града,
619 души , 15-70 години;
(3) ОБЕДИНЕНА извадка "читатели" - 954 души, 15-70 години.
 
Метод за набиране на индивидуалната информация:
Стандартизирано интервю лице-в-лице, в дома на респондента.
 

 
Някои ОСНОВНИ таблици и графики
 

  Графика: Четете ли художествена литература?
 
  Таблица: Четете ли художествена литература?
 
  Графика: Четете ли книги - художествена литература?
 
  Графика: Динамика на читателската аудитория
 
  Графика: Българска или чуждестранна литература предпочитате?
 
  Графика: По какъв начин обикновено си намирате книгите, които                                           четете?
 
  Графика: Общ брой книги в домашната библиотека
 
  Таблица: Кога са купувани книгите в домашната библиотека?
 
  Графика: Ползване на обществена библиотека
 
  Графика: Колко книги купихте през последните 3 месеца?
 
  Графика: На книжният пазар днес у нас - скъпо означава ли                                           качествено?
 
  Графика: Откъде купувате книги обикновено?
 
  Графика: Купувате ли книги втора ръка?
 
  Графика: Най-четени и купувани автори за последните 3 месеца
 
  Графика: Защо четете книги?
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ