Обзорен анализ на АССА-М
"МЛАДЕЖИТЕ В И НА БЪЛГАРИЯ '2004",
Представен на кръгла маса, 10 Ноември 2004, НДК, София.
Въз основа на данни от национални представителни ЕСИ на АССА-М,
от периода 1994-2004 години.
 

МЛАДЕЖИТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ ПОЗИТИВНИ ОБРАЗЦИ
БЕЗ ТЯХ ТЕ СЕ ОТДАВАТ НА АГРЕСИЯТА И ЦИНИЗМА - ОБРАТНОТО ОГЛЕДАЛО НА ПРЕХОДА НИ СЛЕД 1989 ГОД.
(В. Политика, 7 януари 2005)

 
МЛАДЕЖКАТА ВЪЛНА ПОДМИНА БСП
ЛЕВИЦАТА РАНО СЕ УСПОКОИ ОТ УСЕЩАНЕТО ЗА ВЛАСТ
(В. Труд, 13 декември 2004)

 

Някои ОСНОВНИ таблици и графики
 

  Графика: Колко са децата, младежите, младите в България?
 
  Таблица: Как гледате на сегашната си работа?
 
  Таблица: Образованието и квалификацията Ви - помагат ли да имате                                           добра работа и доходи?
 
  Таблица: Днешните деца какво образование получават в сравнение                                           със своите родители?
 
  Таблица: Състоянието на средното училище подобрява ли се или се                                           влошава?
 
  Таблица: Средното училище в каква степен дава на децата ни днес?
 
  Таблица: Колко време отделяте за култура и изкуство?
 
  Графика: Адаптация към промените в начина на живот в страната
 
  Таблица: Можете ли да кажете, че сте човек, който успява в                                           живота?
 
  Графика: Доходите на Вашето домакинство?
 
  Таблица: Имате ли намерение да заминете в чужбина?
 
  Таблица: Интересувате ли се от политиката - днес в България?
 
  Таблица: Самооценка на политическата ориентация
 
  Графика: Самооценка на политическата ориентация
 
  Таблица: Ако изборите за нов парламент са днес - за кого бихте                                           гласували?
 
  Графика: Има ли някой в рода Ви, на когото сте искали да приличате?
 
  Графика: Има ли съвременен българин или българка, от които се                                           възхищавате?
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ