ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ
 
  ПАРАМЕТРИ на изследването
 
  Достъп до изследването
 
  ГРАЖДАНСКО САМОЧУВСТВИЕ
 
  ОПТИМИСТ/КА или ПЕСИМИСТ/КА сте за БЪДЕЩЕТО на БЪЛГАРИЯ?
 
  ОПТИМИСТ – ПЕСИМИСТ за БЪДЕЩЕТО на БЪЛГАРИЯ
 
  ОПТИМИСТ/КА или ПЕСИМИСТ/КА сте за БЪДЕЩЕТО на БЪЛГАРИЯ?
 
  ОПТИМИСТ/КА или ПЕСИМИСТ/КА сте за БЪДЕЩЕТО на БЪЛГАРИЯ?
 
  ОПТИМИСТ/КА или ПЕСИМИСТ/КА сте за СВОЕТО бъдеще?
 
  Вие сте човек, който УСПЯВА в живота или не?
 
  Вие сте човек, който УСПЯВА в живота или не?
 
  Вие сте човек, който УСПЯВА в живота или не?
 
  Идентичност
 
  В каква степен се чувствате "ЕВРОПЕЕЦ-ЕВРОПЕЙКА"?
 
  В каква степен се чувствате "ЕВРОПЕЕЦ/КА"?
 
  В каква степен се чувствате "ЕВРОПЕЕЦ/КА"?
 
  В каква степен се чувствате "ЕВРОПЕЕЦ/КА"?
 
  В каква степен се чувствате "ЕВРОПЕЕЦ/КА"?
 
  В каква степен се чувствате "БЪЛГАРИН-БЪЛГАРКА"?
 
  В каква степен се чувствате "БЪЛГАРИН/КА"?
 
  В каква степен се чувствате "БЪЛГАРИН/КА"?
 
  ГРАЖДАНСКА ОЦЕНКА за ЕС
 
  Какво Ви идва наум, когато се каже "страна в ЕС"?
 
  Какво Ви идва наум, когато се каже "страна в ЕС"?
 
  Вие и семейството Ви през 2010 – имахте ПОЛЗА или ВРЕДА от                            членството на България в ЕС?
 
  Вие и семейството Ви през 2010 имахте ПОЛЗА или ВРЕДА от ЕС?
 
  Вие и семейството Ви през 2010 имахте ПОЛЗА или ВРЕДА от ЕС?
 
  Вие и семейството Ви през 2010 имахте ПОЛЗА или ВРЕДА от ЕС?
 
  От членството на България в ЕС, повече ПЕЧЕЛИМ или ГУБИМ –                            реално?
 
  ГРАЖДАНСКА ОЦЕНКА за приемане на България в Шенгенското                            пространство
 
  Обсъжда се приемане на България в ШЕНГЕН. ЗНАЕТЕ ЛИ,                            интересувате ли се от това?
 
  Обсъжда се приемане на България в ШЕНГЕН. ЗНАЕТЕ ЛИ,                            интересувате ли се от това?
 
  България ще бъде ли приета скоро в ШЕНГЕНСКОТО пространство?
 
  България ще бъде ли приета в Шенгенското пространство?
 
  Вие и семейството Ви – ще имате ПОЛЗА или ВРЕДА след като                            България бъде приета в Шенген?
 
  Вие и семейството Ви – ще имате ПОЛЗА или ВРЕДА след като                            България бъде приета в Шенген?
 
  Какво ПОМАГА или ПРЕЧИ на България да бъде приета в Шенген?
 
  Какво ПОМАГА или ПРЕЧИ на България да бъде приета в Шенген?
 
  МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
 
  Оценете ДОХОДИТЕ на ДОМАКИНСТВОТО Ви – в сравнение с                            другите – в рамките на страната?
 
  Оценете ДОХОДИТЕ на ДОМАКИНСТВОТО Ви – в сравнение с                            другите – в рамките на страната?
 
  Имате или нямате ДОСТАТЪЧНО ПАРИ за СЕМЕЙНИ ПЪТУВАНИЯ и                            ЕКСКУРЗИИ?
 
  МОБИЛНОСТ
 
  КОЛКО ПЪТИ пътувахте в чужбина?
 
  Колко ОБЩО ДНИ бяхте в чужбина?
 
  През това лято (или друг сезон) ходихте ли на друго място в                            България, за да работите нещо временно?
 
  КРИЗАТА (2008-2010)
 
  Финансовата и икономическа криза ще ПРИНУДИ ли някои от                            БЛИЗКИТЕ Ви хора да се ВЪРНАТ в България?
 
  КОЛКО ТЕЖКА Е сегашната финансова и икономическа криза – в                            България?
 
  КОГА тази финансова и икономическа криза ЩЕ СВЪРШИ?
 
  КОГО ЗАСЯГА тази финансова и икономическа криза?
 
  КОГО ЗАСЯГА тази финансова и икономическа криза?
 
  Тази криза ЗАСЕГНА ли лично семейството/домакинството Ви?
 
  СИВА ИКОНОМИКА
 
  Днес в България НОРМАЛНО или НЕ е човек да работи за някоя                            "МУТРЕНСКА" организация?
 
  Вие или някой от семейството Ви РАБОТИЛ ЛИ Е за "мутренска"                            организация през последната година?
 
  Вие или някой от семейството Ви РАБОТИЛ ЛИ Е за "мутренска"                            организация през последната година?
 
  ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ
 
  Самоопределение "ЛЯВО-ЦЕНТЪР-ДЯСНО" сред симпатизантите на                            Г Е Р Б
 
  Увеличава или намалява ДОВЕРИЕТО към ГЕРБ?
 
  За коя ПАРТИЯ бихте ГЛАСУВАЛИ днес?
 
  Чии ИНТЕРЕСИ ИЗРАЗЯВА правителството, днес в България?
 
  Вие или Вашите близки били ли сте ЖЕРТВА на КРИМИНАЛНО                            престъпление?
 
  Одобрявате или не дейността на:
 
  Одобрявате или не дейността на:
 
  Одобрявате или не дейността на:
 
  БЪЛГАРИЯ: ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ
 

Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ