ОТКРИВАНЕ
от
проф. д.с.н. Михаил Мирчев

от името на организационния комитет

 
     Уважаеми колеги,
     Както знаете нашата конференция е посветена на годишнини от началото на преподаване на учебна дисциплина „Социология” в УНСС и създаването на катедра „Икономическа социология” в нашия университет УНСС.
     Общата тематична рамка на конференцията е „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, анализирана в следните основни проекции:
     • социологически и икономически;
     • политологически и властови;
     • исторически и цивилизационни трансформации и тяхното научно концептуализиране, изследване и прогнозиране.
     Тематичната рамка на конференцията бе съзнателно търсена, за да даде възможност на колеги от различни факултети и катедри на УНСС, както и от други университети и академични институти да намерят допирна точка между своето и едно обединяващо изследователско поле.

     Целта е в едно съвместно колегиално усилие да постигнем ползотворен научен диалог, с интердисциплинарен подход към съвременните динамични процеси на обществена трансформация в условията на глобален преход и световна криза. Целта е не само да имаме възможност за представяне на академични доклади, презентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотворен обмен на идеи в изучаването и интерпретирането на обществената трансформация като съвременен динамичен и противоречив процес.

     Социологията като фундаментална наука има широко ветрило от приложения, което ни дава основание да търсим родство с други науки, но и да провокираме колеги да намират връзка с нас и така взаимно да обогатяваме науката като цяло и самите себе си.

     Наред със социологическите са представени икономически, управленски, политически, психологически, юридически, медийни проекции на обществените трансформации в България, Европа и Света.

     Към конференцията проявиха интерес и са добре дошли много изявени учени, преподаватели, изследователи, както и млади колеги (студенти, докторанти) от обществените науки.

     Не може да не ме радва фактът, че конференцията се разрасна до 6 тематични сесии, плюс пленарна въвеждаща сесия. А утре вместо една младежка, ще имаме 4 младежки-студентски сесии. Това по същество е цяла съпътстваща младежка конференция.

     Пожелавам на всички участници оживен диалог по тезите им, колегиална провокация за продължаване на творческата им работа. Ние, организаторите, имаме грижа за удобна организация и уютна атмосфера.

     Поздравявам всички вас с добре дошли.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ