АНОТАЦИЯ
 

     Научната конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, проведена на 16-17 ноември 2012, бе посветена на годишнини от началото на преподаване по „Социология” и създаване на катедра „Икономическа социология” в УНСС.
     Към конференцията проявиха интерес много изявени учени, преподаватели, изследователи, както и млади колеги (студенти, докторанти) от обществените науки.
     Тематичната рамка на конференцията бе съзнателно търсена, за да даде възможност на колеги от различните факултети и катедри на УНСС, както и от други университети и академични институти да намерят допирна точка между своето и едно обединяващо изследователско поле.
     Социологията като фундаментална наука има широко ветрило от приложения, което ни дава основание да търсим родство с други науки, но и да провокираме колеги да намират връзка с нас и така взаимно да обогатяваме науката като цяло и самите себе си.
     Наред със социологическите, представени бяха икономически, управленски, политически, психологически, юридически, медийни проекции на обществените трансформации в България, Европа и Света.
     Целта бе в едно съвместно колегиално усилие да постигнем ползотворен научен диалог, използвайки интердисциплинарен подход към съвременните динамични процеси на обществена трансформация в условията на глобален преход и световна криза. Целта бе не само да имаме възможност за представяне на академични доклади, презентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотворен обмен на идеи. Идеи въз основа на които изучаваме и интерпретираме обществената трансформация като съвременен не само изключително динамичен, но и крайно противоречив процес.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ