АНОТАЦИЯ
 

     Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии за най-актуалните социологически термини и понятия, подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на съвременната социология; и христоматия със синтезирани текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и мислители на XX век; и няколко нови и извънредно актуални теоретични студии на Михаил Мирчев.
     Събрах тези текстове за моите студенти – надявам се, по-извисената част от днешното интернет-поколение. С цялата си прелест на младостта това поколение също плаща тежка цена на времето. Едно от нещата, които ме притесняват е, че модерният начин на живот чрез комикса-телевизията-екшънкиното-интернет бързо отучва младите да четат сериозна литература, всъщност те са отучвани да четат книги изобщо.
     Може да ме обвините в консерватизъм, но мисля, че не-четенето на книги води до видим дефицит в личността. Доколкото в "дебелите книги" става дума за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Доколкото като се четат "дебели книги" човек остава насаме със себе си и провокира своето творческо въображение, оставя се на дълбоки емоции и съпреживяване, може да се връща към важните неща, за да ги осмисля в нюанси.
     Изобщо, ако ми позволите да направя сравнение, четенето на "дебели книги" е като плуване в дълбока вода – тя ни примамва с красотата и откритията в простора си, а днешните им образни заместители са плицукане в плитчина – там е топличко и приятно, но няма нито загадка, нито провокация, нито лично откритие.
     Четейки ТЕКСТОВЕ Вие ще разговаряте с мен. Обобщено моето кредо е най-близо до следната формула: "Социалист в икономиката, либерал в политиката и консерватор в културата" (Даниел Бел).СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ