АВТОРСКИ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

 
ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Ключови компетентности в труда и професионалната реализация – развитие на човешките ресурси в икономиката. 2012.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Жените, работещи в несигурни условия на труд (Women, working in precarious conditions) 2010.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Ползи и вреди от членството на България в Европейския съюз – регионален профил. 2007, 2008, 2009, 2010.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Емиграционни нагласи на българските граждани. 2007, 2009, 2011.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Динамика на гражданските структури и отношения, социално разслояване и поляризация, обществена дезинтеграция. Регионалната специфика. 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Динамика на трудовия статус и икономическа активност, материално положение и разслояване, доходи и структура на потреблението, качество на живот и стандарт, социална поляризация. Регионалната специфика. 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Динамика на политическите структури, партийна и идеологическа ориентация, граждански профил на политически активните, регионална специфика. 1994, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Системният обществен преход след 1990 на България в кръговете на аномията. 1997, 1999, 2003, 2005.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Семейството и бракът, раждаемостта и възпроизводството на населението в България. 1996, 1998, 2004.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Хомосексуалност и хомосексуализъм в България. Динамика, профил по пол, обществена толерантност. 1996, 2004.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Употреба на контрацептиви, аборти, сексуална биография и удовлетвореност. 1996, 2004.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Младежите в и на България. Търсене на нова политика. Обзорен анализ от емпирични данни и основен доклад пред конференция, 10 декември 2004, НДК, София.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев - научен рък-л:
Книгата и читателят в България. Издателства, книжен пазар, библиотеки. Рейтинг на автори и жанрове. 1996, 2004.
 

Обратно към началото
Обратно към "За Михаил Мирчев"СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ