Жените, работещи в несигурни условия на труд
 
  ПАРАМЕТРИ на изследването
 
  Трудов ДОГОВОР
 
  На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ сега?
 
  На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ?
 
  На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ сега?
 
  На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ сега?
 
  На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ сега?
 
  Имате ли СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Имате ли СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Имате ли СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Имате ли СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Имате ли ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Имате ли ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА – където работите?
 
  Работите ли нещо ДОПЪЛНИТЕЛНО, за да се подпомагате
                           финансово?

 
  Работите ли нещо ДОПЪЛНИТЕЛНО, за да се подпомагате
                           финансово?

 
  Работите ли нещо ДОПЪЛНИТЕЛНО, за да се подпомагате
                           финансово?

 
  СКОРО – работихте ли някъде БЕЗ ДОГОВОР (пари на ръка, без
                           документ)?

 
  СКОРО – работихте ли някъде БЕЗ ДОГОВОР (пари на ръка, без
                           документ)?

 
  СКОРО – работихте ли някъде БЕЗ ДОГОВОР (пари на ръка, без
                           документ)?

 
  СКОРО – работихте ли някъде БЕЗ ДОГОВОР (пари на ръка, без
                           документ)?

 
  СКОРО – работихте ли някъде БЕЗ ДОГОВОР (пари на ръка, без
                           документ)?

 
  Бихте ли се съгласили да работите без трудов договор – без
                           осигуровка и без да Ви се води трудов стаж?

 
  Бихте ли се съгласили да работите без трудов договор – без
                           осигуровка и без да Ви се води трудов стаж?

 
  Бихте ли се съгласили да работите без трудов договор – без
                           осигуровка и без да Ви се води трудов стаж?

 
  Бихте ли се съгласили да работите без трудов договор – без
                           осигуровка и без да Ви се води трудов стаж?

 
  ДОХОДИ
 
  Каква част от реалната заплата получавате официално?
 
  Каква част от реалната заплата получавате официално?
 
  Каква част от реалната заплата получавате официално?
 
  Каква част от реалната заплата получавате официално?
 
  Каква част от реалната заплата получавате официално?
 
  Дискриминация по пол
 
  Ако човек като Вас си загуби сегашната работа, лесно или трудно
                           ще си намери нова работа?

 
  Ако човек като Вас си загуби сегашната работа, лесно или трудно
                           ще си намери нова работа?

 
  Ако човек като Вас си загуби сегашната работа, лесно или трудно
                           ще си намери нова работа?

 
  Ако човек като Вас си загуби сегашната работа, лесно или трудно
                           ще си намери нова работа?

 
  Ако човек като Вас си загуби сегашната работа, лесно или трудно
                           ще си намери нова работа?

 
  Ако се нарушават Вашите права, там, където работите, от кого
                           можете да получите реална защита?

 
  Ако се нарушават Вашите права, там, където работите, от кого
                           можете да получите реална защита?

 
  Ако се нарушават Вашите права, там, където работите, от кого
                           можете да получите реална защита?

 
  Условията на работа застрашават ли с нещо Вашето здраве?
 
  Условията на работа застрашават ли с нещо Вашето здраве?
 
  Условията на работа застрашават ли с нещо Вашето здраве?
 
  Условията на работа застрашават ли с нещо Вашето здраве?
 
  Там където работите, кои са в по-благоприятна позиция като
                           работа, заплащане, условия за развитие?

 
  Където работите, мъжете или жените са в по-благоприятна
                           позиция – като работа, заплащане, условия за развитие?

 
  Там където работите, кои са в по-благоприятна позиция като
                           работа, заплащане, условия за развитие?

 
  Там където работите, кои са в по-благоприятна позиция като
                           работа, заплащане, условия за развитие?

 
  Ако сравните своите доходи с тези на хора от другия пол, които
                           имат същата (като Вашата) работа, има ли разлика по пол в
                           ЗАПЛАЩАНЕТО?

 
  Ако сравните своите доходи с тези на хора от другия пол, които
                           имат същата (като Вашата) работа, има ли разлика по пол в
                           ЗАПЛАЩАНЕТО?

 
  Ако сравните своите доходи с тези на хора от другия пол, които
                           имат същата (като Вашата) работа, има ли разлика по пол в
                           ЗАПЛАЩАНЕТО?

 
  Ако сравните своите доходи с тези на хора от другия пол, които
                           имат същата (като Вашата) работа, има ли разлика по пол в
                           ЗАПЛАЩАНЕТО?

 
  Жените, работещи в несигурни условия на труд
 

Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ