Михайлов, Стоян.

   Интервюта.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2017. Стр. 384.
   ISBN 978-954-8992-15-2.

        В тази книга са включени почти всички интервюта на проф.
   Стоян Михайлов от периода 1970-2017 г. Чрез тях той казва
   своята дума за проблемите и колизиите на две епохи от пътя на
   България – епохата на „развития социализъм” и след това на
   „неолибералния демократичен капитализъм” ...

Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Възрожденският процес в България.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2016. ISBN 978-954-8992-14-5.

        Сега Ви предлагаме Второ издание. То е допълнено с нови
   текстове. И с един уникален документ: Докладна записка до
   Тодор Живков относно политиката към българските турци.
        Аргументираната позиция в нея е категорично против
   преименуването през 1984-85 г. – като форма уж за
   интегрирането на българските турци. Този документ се внася
   за разглеждане 5 пъти ...

Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   За Стоян. Против Стоян. Времето на Стоян.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2015. Стр. 128.
   ISBN 978-954-8992-13-8.

        В настоящата книга помествам най-напред положителни
   изказвания за мен по различни поводи и в различно време. Те
   са направени от различни лица и изразяват тяхното отношение
   към мен.
        На второ място помествам изказвания против мен. Това,
   струва ми се, се прави за първи път в този тип литература. Но
   аз мисля, че е необходимо. ...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Възрожденският процес в България.
   Изд. „М-8-М, С., 1992. Стр. 280. ISBN 954-8177-01-3.
   Цена: 9,60 лв.

        Не просто е жалко, трагично е, че и след Освобождението,
   в това число след 1944 г., та и след ноември 1989 г.,
   ислямизирането и турцизирането продължават.
        Това, че при наличието на национална държава
   асимилацията на българско население на спира както през
   капиталистическия период от развитието на нашата страна
   (1878-1944), така и през периода на сталинистко-тоталитарната
   власт (1944-1989), а също и след ноември 1989 г., предизвиква
   тревога...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Размисли.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2014. Стр. 88.
   ISBN 978-954-8992-10-7.

        На първо място в книгата публикувам мои статии и извадки
   от статии, посветени на съдържанието на прехода, започнал
   след 10 ноември 1989 г. Този въпрос е извънредно важен и за
   сегашното развитие на страната. Към тези статии прибавям мой
   коментар, в който изтъквам изключителната важност на вярното
   разбиране на същността на прехода за правилната ориентация
   на гражданската активност на народа. ...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян – съставител и редактор.

   Момчето с побелелите коси. Памет за Иван Стамболиев.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2013. Стр. 96.
   ISBN 978-954-8992-09-1.

        От 22 февруари 1932 г. – датата на раждането му, до 22 май
   2009 г. – датата на смъртта му, протича жизненият път на Иван
   Стамболиев. Под влиянието на семейната среда и селската
   действителност той се формира като личност с качества, които
   се обогатяват и развиват, но не се променят в определящата си
   нишка – интензивно трудолюбие, безукорна честност,
   ненаситни познавателни и естетически интереси, социална
   реактивност с високи нравствени измерения...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Политически фрагменти. Из кухнята на
   сталинисткототалитарното общество 1971-1988
.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2012. Стр. 240.
   ISBN 978-954-8992-08-4.

        Интересът към българското общество от 70-те и 80-те на XX
   век не намалява. Вече представих на общественото внимание
   две свои книги: Живковизмът през призмата на една лична
   драма
(1993) и Сталинисткият тоталитаризъм (2000). Но смятам,
   че е необходимо да публикувам още редица факти, свързани
   със същността, структурата и функционирането на
   сталинисткототалитарното общество, главно в България, които
   са отразени в моя личен архив и досега не са станали публично
   достояние...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Социологическа система.
   Изд. “М-8-М”, София, 2010. Стр. 272.
   ISBN 954-8177-50-4.

        Няма да бъде пресилено да се каже, че
   системнофункционалното направление в развитието на
   социологическата мисъл е основно още от обособяването на
   социологията като самостоятелна наука към средата на ХІХ в. и
   решително доминира през цялата втора половина на същия
   век...
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлов, Стоян.

   Социологията в България след Втората световна война.
   Изд. „М-8-М”, София, 2003. Стр. 160.
   ISBN 954-8177-34-Х.

        Народ без историческа памет подлежи на изчезване. А за
   историческата памет на българския народ все по-нарастващо
   значение ще има историята на българската наука. Нейна
   частица е историята на социологическата мисъл и наука...

Прочети повече
Виж подробно

Михайлов, Стоян. БИБЛИОГРАФИЯ на формирането и развитието на социологическото направление в българската наука след Втората световна война - книги и статии, излезли от печат от 50-те год. до началото на 90-те год. на ХХ век.
В "Социологията в България. След Втората световна война."
Изд. "М-8-М", София, 2003, стр. 119-135.
 
Михайлов, Стоян. КОНСТИТУИРАНЕТО на съвременната Българска социология - проблеми и дискусии.
Доклад на пленарното заседание при откриването на четенията за млади социолози, 26-27 март 1997, София.
В "Социологията в България. След Втората световна война."
Изд. "М-8-М", София, 2003, стр. 136-147.
 
Михайлов, Стоян. КОНЦЕПЦИЯТА за социологическата система.
В "Социологията в България. След Втората световна война."
Изд. "М-8-М", София, 2003, стр. 24-34.
 
Михайлов, Стоян. УЧАСТИЕТО в международния социологически живот.
В "Социологията в България. След Втората световна война."
Изд. "М-8-М", София, 2003, стр. 59-74.
 
Михайлов, Стоян. РАЗМИСЛИ за социологическата наука в началото на ХХІ век. Академично слово.
В "Социологията в България. След Втората световна война."
Изд. "М-8-М", София, 2003, стр. 148-156.
 
Михайлов, Стоян. Сталинисткият ТОТАЛИТАРИЗЪМ.
Изд. "М-8-М", София, 2000.
 
Енциклопедичен речник по социология. 2-ро издание. Общо научно ръководство чл.кор. проф. Стоян Михайлов.
Изд. "М-8-М", София, 1997.
 
Михайлов, Стоян. ЖИВКОВИЗМЪТ през призмата на една лична драма.
Изд. "М-8-М", София, 1993.
 
Михайлов, Стоян. ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ процес в България.
Изд. "М-8-М", София, 1992.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ