Мирчев, Михаил (съст.).

   Преструктуриране на политическото и идеологическото
   пространство в България, Европа и Света


   Сборник със студии и статии, въз основа на доклади и
   презентации от научна конференция „Преструктуриране на
   политическото и идеологическото пространство в България,
   Европа и Света
”, 27-28.11.2014.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2015. Стр. 360.
   ISBN 978-954-644-772-2.

        Научната конференция „Преструктуриране на политическото
   и идеологическото пространство в България, Европа и Света.
   Между умереното и радикалното в политиката. Между
   полюсите на мултикултурализма и национализма
”, проведена
   на 27-28 ноември 2014, бе посветена на 25-годишнината от
   началото на Прехода в България (1989-2014)…
Прочети повече
Виж подробно


   Мирчев, Михаил (съст.).

   Обществената трансформация в България, Европа
   и Света


   Сборник от конференция „Обществената трансформация
   в България, Европа и Света
”, 16-17.11.2012.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2012. Стр. 268.
   ISBN 978-954-644-546-9.

        Научната конференция „Обществената трансформация
   в България, Европа и Света
”, проведена на 16-17 ноември
   2012, бе посветена на годишнини от началото на преподаване
   по „Социология” и създаване на катедра „Икономическа
   социология” в УНСС…
Прочети повече
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Социална динамика и цивилизационно разслояване.
   Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
   трудовите ресурси в България.

   Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

        Това е мащабна книга, на практика "4 в 1". Четирите    раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от    общите проблеми: за демографската криза и съдбата на    българската нация; за социалното поляризиране и    устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и    цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия    капитал и модернизирането на българската икономика; за    нуждата от Ново Българско Възраждане…
Прочети повече
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Текстове 2. Покана за социология.
   Второ допълнено и преработено издание.
   Изд. "М-8-М", София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

        Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии
   за най-актуалните социологически термини и понятия,
   подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на
   съвременната социология; и христоматия със синтезирани
   текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и
   мислители на XX век.
        Събрах тези текстове за моите студенти …
Прочети повече
Виж подробно

Мирчев, Михаил. ПОКАНА ЗА СОЦИОЛОГИЯ. Каква е и защо ни е потребна
социологията днес
.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 9-28.
 
Мирчев, Михаил. СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА И СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 315-348.
 
Мирчев, Михаил. СИСТЕМНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПРОМЯНА. Социологически критерии.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 349-368.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ