Мирчев, Михаил. Социална диференциация в годините на Прехода и Кризата (1990-2008, 2008-2012).
В „Изследвания по история на социализма в България. Преходът – II”. Том 4.
Център за исторически и политологически изследвания, София, 2013, с. 338-407. ISBN 978-954-2982-03-6.

В книгата на Мирчев, Михаил. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България.
Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

Мирчев, Михаил. Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България.
В „Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст?”.
ИИОЗ-БАН, София, 2011. Стр. 284. ISBN 978-954-8765-08-4.

Mirchev, Mihail. Post-socialist Bulgaria: the Dramatic Transition from Etatist’ to Liberalist’ Social Structure.
In: "Sociological Problems", Special Issue 2010 for XVII ISA World Congress "Sociology on Move".
Published by Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences, 2010; Bulgarian Sociological Association, 2010.
Pp. 104-121. ISSN 0324-1572.

Мирчев, Михаил. СТРАТИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ДЕФИЦИТЪТ НА СОЦИАЛИЗИРАНА И ИНТЕГРИРАНА РАБОТНА СИЛА
в сб. доклади от конференция на ЦИН при БАН "Демографските процеси и работната сила в България",
Изд. "ЦИН при БАН", София, 2008, с. 83-103.

Мирчев, Михаил. НОВАТА КЛАСОВА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ПРЕХОДА
в сп. "Понеделник", бр. 5/6, София, 2008

Мирчев, Михаил. ДВЕ НОВИ КЛАСИ В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ПРЕХОДА (В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ)
в Сп. "Понеделник", бр. 7/8, София, 2008

Мирчев, Михаил. ПОЛЮСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ И РИСКЪТ ОТ ИЗБУХВАЩА ОБЩЕСТВЕНА КОНФЛИКТНОСТ
УНСС, май 2008

Мирчев, Михаил. РЕАЛНАТА СОЦИАЛНА СТРАТИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В ЕЛЕКТОРАЛНОТО ТЯЛО.
(в сб. "Изборни технологии, Парламентарни избори 2005", Асоциация "Имагинес", София, 2006, стр. 126-154.)СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ