Колева, Ирина.

   Етнопсихологически модел на образователното
   взаимодействие.

   Изд. „РААБЕ” България ЕООД, София, 2012 г., Стр. 440. ISBN
   978-954-9619-59-1

        Книгата e предназначена за студенти и специалисти,
   работещи в интегрирана мултиетническа среда. Тя представя
   етнопсихологически модел за приложение в образователни
   технологии и практики.
Виж подробно

МАТЕРИАЛ ЗА ЖУРНАЛИСТИ ІV КУРС - изпит: 28 май 2008
 
Митева, Пепа. ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ - прилагани в модерната социална работа.
Ноември 2004
 
Мирчев, Михаил. СОЦИОЛОГИЯТА ЗА И В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
БСУ, ноември 2004
 
Мирчев, Михаил. РОЛЯТА "ПОСРЕДНИК" НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
(в сб. "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", доклади от Национална научна конференция, БСУ, Бургас, 4-5 декември 2003, стр. 256-263.)
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ