ДЕМОГРАФСКА КРИЗА ЕРОЗИРА НАЦИЯТА
(Агенция БГНЕС, 3 януари 2014)
   Проф. д.с.н. Михаил Мирчев.

   ДЕМОграфската ни СИТУАЦИЯ
   КРИЗА или КАТАСТРОФА?


   Реалности и привидности
   Проблеми и рискове
   Цели и решения

   26 октомври 2018, София, България

Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Социална динамика и цивилизационно разслояване.
   Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
   трудовите ресурси в България.

   Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

        Това е мащабна книга, на практика "4 в 1". Четирите    раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от    общите проблеми: за демографската криза и съдбата на    българската нация; за социалното поляризиране и    устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и    цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия    капитал и модернизирането на българската икономика; за    нуждата от Ново Българско Възраждане…
Прочети повече
Виж подробно

Изследователски проект на АССА-М, 1994-2006.
"СЕМЕЙСТВОТО И БРАКЪТ.
РАЖДАЕМОСТТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.
РИСКЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ"

 
Динкова, Мария. МАЙЧИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ XX И XXI ВЕК
(в сб. "Съвременният свят и жената", доклади от френско-български семинар, София, 2001, стр. 11-21)
 
Авторски колектив. КОНЦЕПЦИЯ за СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА МАЙЧИНСТВОТО
(в сб. "Съвременният свят и жената", доклади от френско-български семинар, София, 2001, стр. 11-21)
 
Мирчев, Михаил. ТРЕВОЖНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДА МАЙКА
(в сб. "Съвременният свят и жената", доклади от френско-български семинар, София, 2001, стр. 11-21)
 
Мирчев, Михаил. "ТРЕТАТА ВЪЛНА" (Алвин Тофлър, 1980) Реферативно представяне на книгата
10 май 2008
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ