ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ВЛАСТОВАТА ГЕОГРАФИЯ: В ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТА
ПЕРСОНИФИКАЦИЯТА И КРЪГОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО
ГОВОРЕНЕ

СОЦИАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА И КРИЗАТА
(1990-2008, 2008-2012



ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕ ПРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ АЛТЕР-ГЛОБАЛИЗАЦИЯ


БЪЛГАРСКИ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ: СОЦИАЛЕН И ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН РЕЗУЛТАТ


ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА: ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП




Какво стана на 11 юли 2021 и какво следва след из- борния резултат?
Изпреварващи мисли за пред- стоящи събития, надежди и беди, за пропуснати ползи
16 юли 2021


Избори с МНОГО НЕИЗВЕСТНИ, както никога досега. Очакваме серия от ИЗБОРНИ ИЗНЕНАДИ
2 април 2021





ПРЕДИЗБОРНА динамика.
Реален вот преди да бъде коригиран.
Динамика в "доверителни интервали"
АССА-М, към
8 май 2019



Партиен РЕЙТИНГ.
Предизборна динамика.
Профили, подсказващи "изненади"
АССА-М, към 12 март 2019



СТАНИШЕВ в евро листата на БСП: ЗАЩО СЕ ЗАБРАВЯТ ПРИНЦИПНИТЕ КРИТЕРИИ за включване или отпадане?
4 април 2019



ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ГЕРБ-БОРИСОВ УПРАВЛЯВАТ ЗАЕДНО С ДПС-ДОГАН
24 август 2018



ГЕРБ Е ВОДЕЩАТА МАФИОТСКА СИЛА В БЪЛГАРИЯ
12 август 2018




БСП БЕ СРИНАТА
Вигенин и Найденов залепиха голямо петно на БСП
8 Май 2015


ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ: ПОУКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

20 ГОДИНИ ПРЕХОД: ДА СЕ СМЕЕМ ЛИ, ДА ПЛАЧЕМ ЛИ?

ИЗБОРИТЕ ЗА НС И ПАРТИЙНА ДИНАМИКА: '2009-2013' Лекция пред 4-ти АФОН

УПРАВЛЯВАЩИ-
ТЕ ПАРТИИ: ВЪЗХОДИ И ПАДЕНИЯ
'1994-2013'


ELECTORAL RESEARCH AND PREDICTIONS IN BULGARIA: CONTEXTUAL AND METHO-
DOLOGICAL CHALLENGES







СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ