Михайлова, Катя. МЕДИ@ ИЗБОРИ. Медиен мониторинг в предизборна кампания. Изд. „М-8-М”, София, 2019. Стр. 464.
ISBN 978-954-8992-19-0.

КОРИЦА


СЪДЪРЖАНИЕ
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 

ПОСЛЕСЛОВ
от проф. д.с.н. Михаил МирчевРецензия на проф. д.н. Николай Палашев
 
Рецензия на проф. д.п.н. Георги Манолов
 
Рецензия на доц. д.с.н. Андрей Бунджулов
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.


Книгата може да намерите в:

Книжарница „Български книжици”
София, ул. Аксаков 10 (градинката „Кристал”, под колоните)
http://knigabg.com/index.php?page=book&id=53489

Книжарница пред УНСС (на спирката)

В нашия офис:
София, 1172, ж.к. Дианабад, Ул. „Апостол Карамитев” №2АСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ