ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ ФОРУМИ
/не публикувани в сборници от форумите/

 
Мирчев, М. (2004) Семейството и бракът. Раждаемостта и възпроизводството на населението. Демографската ситуация и перспективите. Основен доклад пред Конференция: „Демографската ситуация и предизвикателствата пред България”, София, НДК, 16 октомври 2004. Интернет публикация: www.assa-m.com, Октомври 2004.

Мирчев, M. (2005) Социални детерминанти на моралните трансформации в съвременната българска политика. Доклад пред Втора нац. конф. по етика на Институт по философия при БАН „Моралът в българската политика”, 4 април 2005. (не отпечатан)

Мирчев, M. (2006) Аморалните дилеми и бъдещите млади на България. Доклад пред Трета национална конференция по етика на Институт по философия при БАН „Морал и социализация на децата и младежите в България”, 25 април 2006. (не е отпечатана)

Мирчев, M. (2006) Човешкият капитал – социологическа структура. Доклад. Международна научна конф., в УНСС „Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни”.София, УНСС, 28 септември 2006.

Мирчев, M. (2008). Емиграцията от България към Запад. Нагласи и реалности. Обществени, социални и икономически проекции. 2007. Доклад от ЕСИ. Интернет публикация: www.assa-m.com, 2008.

Мирчев, М. (2009) Българската социология в спиралата на общественото развитие: предизвикателствата пред социологията като публична наука. Доклад пред XII конгрес на БСА (14 ноември 2009 г.). Интернет публикация: www.bsa-bg.org, Ноември 2009.

Mirchev, M. (2011) Electoral Research and Predictions in Bulgaria: Contextual and Methodological Challenges, Paper prepared and presented for the 1st European Conference for Comparative Electoral Research “The state of the art in comparative electoral research”, 1-3 December 2011, UNWE, Sofia.
 

Обратно към "Научни публикации"
Обратно към "За Михаил Мирчев"СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ