Емиграционни нагласи на българските граждани
 
  Съдържание
 
  Цел на изследователския проект
 
  Методология на изследването
 
  Социално-граждански профили и фактори
 
  Нов контекст на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Нов контекст на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Нов контекст на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Нов контекст на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Значимост на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Значимост на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Значимост на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Значимост на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Значимост на проблема "масова продължаваща емиграция"
 
  Обхват и динамика на потенциалната миграция - вътрешна и външна
 
  Добре ли сте уредили живота си тук - в това населено място?
 
  Уседналост
 
  Имате ли намерение да се преселите в друго селище - в България?
 
  Имате ли намерение да се преселите някаде в чужбина - в друга
                           страна?

 
  Общият обем на потенциалната външна миграция значимо намалява
 
  Направление на емигриране - желано и/или достъпно
 
  Къде искате да заминете?
                           Къде имате възможност да заминете?

 
  Социално-демографски профили на потенциалните емигранти
 
  Социално-демографски профили на потенциалните емигранти
 
  Социално-демографски профили на потенциалните емигранти
 
  Социално-демографски профили на потенциалните емигранти
 
  Условия за връщане от чужбина
 
  Младите хора, които заминаха да учат, работят и живеят в
                           чужбина - при какви условия биха се върнали в Б-я?

 
  Връщане от емиграция
 
  Основни заключения и резултати
 
  Българската емиграция не е опасна за Европа - рискова е за
                           България

 
  Промени в професионално-груповата структура
 
  Дългосрочната емиграция и нейната "периферия"
 
  Емиграционни нагласи на българските граждани
 

Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ