Проф. д.с.н. Михаил Мирчев.

   ДЕМОграфската ни СИТУАЦИЯ
   КРИЗА или КАТАСТРОФА?


   Реалности и привидности
   Проблеми и рискове
   Цели и решения

   26 октомври 2018, София, България

Виж подробно


СОЦИОЛОГИЯТА ЗА И В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Доц. д-р Михаил Мирчев, БСУ, ноември 2004
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ