Мирчев, Михаил. ЕДНОИЗМЕРЕН ЧОВЕК.
в "Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и преработено издание"
Изд. "М-8-М", София, 2011, с. 125-126.
 
Мирчев, Михаил. АНОМИЯ.
в "Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и преработено издание"
Изд. "М-8-М", София, 2011, с. 90-92.
 
Мирчев, Михаил. КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ.
в "Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и преработено издание"
Изд. "М-8-М", София, 2011, с. 138-140.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ