Социална ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ в годините на Прехода и Кризата
                           (1990-2008, 2008-2012)

 
  Работни понятия
 
  Социална СТРУКТУРА на обществото
 
  Стратификационeн ПРОФИЛ
 
  Динамика в СТРАТИФИКАЦИОННИЯ профил
 
  Динамика в СТРАТИФИКАЦИОННИЯ профил
 
  Обедняване и маргинализация чрез раждаемост
 
  Декларирана детеродна норма
 
  РИСКОВА ДЕГРАДАЦИЯ на социалната структура
 
  Каквото си искахме, това си и намерихме!
 
  Социална поляризация
 
  Сбъркахме ли МОДЕЛА?!
 
  Етно-народностен и ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН профил: табу или чакано
                           прояснение?

 
  Стратификационен профил на основните етно-народностни общности
                           в България

 
  Стратификационен профил на основните етно-народностни общности
                           в България

 
  Стратификационен профил на основните етно-народностни общности
                           в България

 
  От къде тръгваме …
 
  … и до къде стигнахме!
 
  Наслагване и надграждане, смесване и вплитане на 3-те
                           ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ВЪЛНИ

 
  Общности, които са изключвани и се изключват от икономиката и
                           социализираното общество:

 
  Образоваността и културността като фактор за интеграция на
                           основните общности

 
  Дял на неграмотните-ограмотените от всички 15-19 годишни
 
  ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ на трите основни етно-народностни
                           общности, към 2011 год.

 
  ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ на трите основни етно-народностни
                           общности, към 2003 год.

 
  Дял на неграмотните-ограмотените сред 15-19 годишните
 
  Образователен профил на трите основни етно-народностни
                           общности, към 2001 год.

 
  Като искаме толкова много от държавата, ние самите коректни ли
                           сме към нея?

 
  Вие и близките Ви – плащате ли редовно своите данъци и такси към
                           държавата и общината?

 
  Вие и близките Ви – плащате ли редовно своите данъци и такси към
                           държавата и общината?

 
  Вие и близките Ви – плащате ли редовно своите данъци и такси към
                           държавата и общината?

 
  Вие и близките Ви – плащате ли редовно своите сметки за: …?
 
  Проблемът за ИДЕНТИЧНОСТТА
 
  Не се чувствам “българин/ка”
 
  Общностна йерархия - три етажа
 
  Предизвикателството пред науката за обществото
 
  Задушаващият ПОХЛУПАК над науката за обществото и човека!?
 
  ПОЗНАВАЕМИ ЛИ са обществото, Светът и трансформациите им сега?
 
  Освобождаване от утопията на Прехода (1990-2008)!
 
  Вижте тази моя книга: по всички горни въпроси, дилеми и
                           перспективи!

 
  Благодаря за вниманието!
 

Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ