ПРЕПОДАВАТЕЛСКА АКТИВНОСТ

 
 • Обща социология; Методология на теоретични и емпирични изследвания;


 • История на социологията; Модерни социологически теории;


 • Социална стратификация и мобилност; Икономическа социология; Социология на потреблението;


 • Социология на публичната сфера и система за трансформация на обществото;


 • Социология на институциите; Теория на общественото управление и власт;


 • Социология на комуникацията; Политика и медии;


 • Емпирични методи в социологията; Проучване на общественото мнение и електорални изследвания;


 • Политически маркетинг, изборни PR-кампании, мониторинг на политическа ситуация;


 • Социален маркетинг и мениджмънт; Социални дейности и политика;


 • Социология и демография на семейството; Социология на младежта; Държавна демографска и социална политика;


 • Човешки капитал и иновационен потенциал; Възпроизводство на населението; Обществено прогнозиране.

СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ