МОНОГРАФИИ И ХРИСТОМАТИИ

 
Мирчев, М. (2009) Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прераб. изд. на докторска дисертация за д.с.н./

Мирчев, M. (съст. и автор, 2011, 2007, 2005) Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и прераб. издание. ИК „М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

Мирчев, M. (съст. и автор, 2003) Текстове. Социологически… ИК „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

Мирчев, M. (1989) Ние и промяната. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността. Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб. изд. на дисертация за д-р по социология/

Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe. Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.
Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008) Различното поколение. Младежта на България на прага на Европа. Акад. изд. на СУ „Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428. ISBN 978-954-07-2689-2.

Мирчев, М. и М. Ячкова. (1996) Репродуктивно поведение, семейно планиране, употреба на контрацептиви. (По програма „ФАР”, проект „Семейно планиране”.) С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7. Reproductive behaviour, family planing, use of contraceptives. Sofia, 1996. Pp. 32. ISBN 954-8992-01-9.
 

Обратно към "Научни публикации"
Обратно към "За Михаил Мирчев"СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ