Пачкова, Петя.

   Втора вълна на протестите.
   Изд. „М-8-М / АССА-М”, С., 2015. Стр. 112.
   ISBN 978-954-8992-12-1.

        Нарекла съм протестите „летни”, защото започнаха през
   лятото на 2013 и завършиха през лятото на следващата 2014 г.
        За финал на тези протести може да се счита назначаването
   на служебното правителство на Георги Близнашки в началото
   на август 2014 г. и резултатите от извънредните парламентарни
   избори на 5 октомври 2014 за 43-то НС…

Прочети повече
Виж подробно


   Пачева, Валерия.

   Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в
   кризисна ситуация
.
   Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 256.
   ISBN 978-954-8177-49-8.

        В съвременното общество възникват и се развиват с
   плашеща скорост конфликти, инциденти, кризи, катастрофи.
   Налага се преосмисляне на понятията риск и безопасност,
   както и на натрупания опит от вече преживени екстремни
   ситуации…

Прочети повече
Виж подробно


   Българска асоциация по когнитивно-поведенческа
   психотерапия.

   Когнитивно-поведенческа психотерапия.
   Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 72.
   ISBN 978-954-8177-47-4.

        Списанието "Когнитивно-поведенческа психотерапия" се
   издава от Българската асоциация по когнитивно-поведенческа
   психотерапия. Предназначено е за широк кръг професионалис-
   ти: психотерапевти, психолози, лекари, педагози, социални
   работници, специалисти консултанти при проблеми свързани…

Прочети повече
Виж подробно


   Василев, Петър.

   Терапевтични общности. Стандарти за добра практика.
   Изд. "М-8-М", София, 2008. Стр. 192.
   ISBN 978-954-8177-44-3.

        "Терапевтични общности" представя технологията за
   индивидуална промяна на личността при зависимости и на
   практика е кратко ръководство за приложение на този метод.
   Прави се въведение в когнитивно-поведенческата
   психотерапия и се показва начинът на интегрирането й…


Прочети повече
Виж подробно


   Николова, Видка.

   Богомилството. Предобрази и идеи. В пътя от Първи до    Трети завет.
   Изд. "М-8-М", София, 2008. Стр. 352.
   ISBN 978-954-8177-45-0.

        Настоящата книга за първи път показва богомилството като
   българското християнско мислене за света, с начална
   датировка I в. сл.н.е. Прави го, проследявайки историята на
   идеите. Богомилството е предобразово подготвено в България
   върху основата …

Прочети повече
Виж подробно


   Филипов, Димитър.

   Леля Ванга: святост и мъдрост.
   Второ допълнено издание.
   Изд. "М-8-М", София, 2006. Стр. 192.
   ISBN-10 954-8177-39-0.
   ISBN-13 978-954-8177-39-9.

        Книгата е плод на повече от сто лични срещи на автора,
   проф. д-р Димитър Филипов, с Ванга. Всички факти са получени
   от непосредствен контакт с големия български феномен, като
   един и същи факт много често се предава по различен начин от
   двама непосредствени наблюдатели…
Прочети повече
Виж подробно


   Пачкова, Петя.

   Елитът на прехода.
   Изд. "М-8-М", София, 2003. Стр. 312.
   ISBN 954-8177-35-8.

        Има ли елит в съвременна България? Доколко е реално
   елитен този елит? Какво е неговото поведение – европейско
   или балканско, патриотично или нихилистично? Накъде елитът
   насочва българския преход?
        Откъде тръгнахме и докъде ни докара преходът? Кои са
   новите строители на съвременна България?...

Прочети повече
Виж подробно


   Ячкова, Миролюба.

   Семейството в България между XX и XXI век.
   Предпоставки, анализи, прогнози
.
   Изд. "АССА-М" ЕООД, София, 2002. Стр. 216.
   ISBN 954-8992-06-X.

        Миролюба Ячкова е доктор по философия, дългогодишен
   изследовател по проблемите на семейството и най-вече на
   младото семейство в България. Специалният й научен интерес
   е насочен към подготовката за партньорство и родителство;
   формите на семеен живот; репродуктивните…

Прочети повече
Виж подробно


   Съвременният свят и жената.
   Сборник от френско-български семинар
   "Проблеми на днешната жена", 7-8 октомври 2000.
   Изд. "АССА-М" ЕООД, София, 2001. Стр. 160.
   ISBN 954-8992-05-1.

        След промяната от края на 1989 г. стремежът е да се
   създаде общество на свободата, солидарността и социалната
   справедливост. Такова общество е немислимо без широка
   палитра и добре гарантирани социални права за жената,
   особено за жената-майка.
        Този кръг от проблеми бе обсъждан в програмата на
   международния семинар "проблеми на днешната жена" ...
Прочети повече
Виж подробно


   Филипов, Димитър.

   Българската нация. Възходи и драми.
   Изд. "М-8-М", София, 2000. Стр. 224.
   ISBN 954-8177-27-7.

        Националните отношения на България се разглеждат по
   новому. Всъщност българската нация възниква още в IX - X в.
   и е част от глобална историческа тенденция. Ранното й
   формиране поставя началото на нова цивилизация -
   Славянската, която стои по-високо от Византийската. …


Прочети повече
Виж подробно


   Келиян, Мая.

   Япония и България. Модернизацията,
   средните слоеве и селските общности.

   Изд. "М-8-М", София, 1999. Стр. 246.
   ISBN 954-8177-26-9.

        Настоящата книга е резултат от изследователската й работа
   в японски университети, където е специализирала през
   1994-1995 г. и 1997-1998 г., и е провела сравнителни
   теоретични и емпирични социологически изследвания …


Прочети повече
Виж подробно


   Момов, Васил.

   Етически студии. Моралът пред провокациите
   на социалната динамика.

   Изд. "М-8-М", София, 1999. Стр. 346.
   ISBN 954-8177-25-0.

        Комплексните изследвания на личността помагат да се
   изработи по-адекватен подход към научния статус на етиката,
   стимулиращ разработването както на нейната философска
   проблематика, така и на специализираното теоретично,
   приложно и емпирично познание. …

Прочети повече
Виж подробно


   Маринова, Емилия.

   Жан Пиаже. Двата морала.
   Изд. "М-8-М", София, 1998. Стр. 184.
   ISBN 954-8177-20-Х.

        Как трябва да се разбира твърдението на Jean Piaget, че в
   развитието на индивида има "два морала с различен
   произход"? Може ли да се говори за стадии в моралното
   развитие? Как характерът на социалните отношения и стилът
   на общуване влияят върху развитието на моралното
   поведение? …

Прочети повече
Виж подробно


   Тилкиджиев, Николай и колектив.

   Социална стратификация и неравенство.
   Изд. "М-8-М", София, 1998. Стр. 232.
   ISBN 954-8177-19-6.

        Тази книга е теоретична еманципация на проблематиката за
   разслояването между хората. Какви са основните социални
   групи и слоеве в обществото? Как да определим положението
   на отделния човек в социалната йерархия? Кои са факторите
   и …


Прочети повече
Виж подробно


   Динкова, Мария.

   Бракът като представа, ценност и реалност.
   Изд. "АССА-М", София, 1997. Стр. 164.
   ISBN 954-8992-04-3.

        В това издание ви представяме изследователския проект
   "Бракът в България - като представа, ценност и реалност"
   (1994-1997) и данните от него по проблемите на брака и
   семейството. То се основава на аналогично проучване…Прочети повече
Виж подробно
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ