Бояджиева, Нели. Митева, Пепа. Гняв и агресивно поведение при децата. Превенция, технологии, методи за справяне.
Изд. "М-8-М", София, 2008.
 
Митева, Пепа. Методи в помагащите професии.
Изд. "М-8-М", София, Бургас, 2006.
 
Митева, Пепа. Как да формираме социални умения у малките ученици.
Изд. "М-8-М", София, Бургас, 2004.
 
Митева, Пепа. Очи в очи! Как да върнем стабилността си през подкрепата на социалния работник?
Изд. "М-8-М", София, Бургас, 2000.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ