Под общата редакция на д-р Любомир Кючуков.

   БАЛКАНСКИЯТ ИСЛЯМ
   БАРИЕРА ИЛИ МОСТ ЗА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА?


   проф. д-р Искра Баева
   д-р Бисер Банчев
   д-р Боби Бобев
   Петър Воденски
   д-р Любомир Кючуков
   Любчо Нешков
   Любчо Трохаров

   Фондация Фридрих Еберт, ISBN 978-954-2979-37-1.
Виж подробно

СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ