Мирчев, Михаил.

   Вълната от „бежанци” през балканите
   към центъра на Европа:
   цивилизационна заплаха и риск за България


   В: „Политологията пред глобалните и националните
   предизвикателства в началото на ХХІ век
“.

   Сборник от Юбилейна международна конференция по повод на
   25 години от създаването на катедра „Политология” в УНСС,
   23-24.11.2015.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2016. Стр. 348.
   ISBN 978-954-644-874-7.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   ПЕРСОНИФИКАЦИЯТА И КРЪГОВЕТЕ
   НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ГОВОРЕНЕ


   В „Проблеми на обществената комуникация”. Сборник с
   доклади от кръгла маса „Проблеми на обществената
   комуникация”, УНИБИТ.

   Изд. „За буквите – О писменехъ”, С., 2015. Стр. 26-42.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
   ПАРТИЙНА ДИНАМИКА: ‘2009-2013’
   Лекция пред 4-ти младежки АФОН, 18.05.2013


Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ:
   ВЪЗХОДИ И ПАДЕНИЯ ‘1994-2013’


Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Предизборният рейтинг: политически фетиш,
   средство за манипулация или за точни
   прогнози на изборни резултати


Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Динамика на партийния рейтинг:
   поуки и предизвикателства


   В „Политологията като наука и академична дисциплина в    България: състояние, проблеми, перспективи”.
   Сборник от Юбилейна международна конференция по повод на    20 години от създаването на катедра „Политология” в УНСС.    5-6 ноември 2010, София.

   Университетско издателство „Стопанство”,
   София, 2011, с. 212-223.
   ISBN 978-954-644-214-7.
Виж подробно


   Мирчев Михаил.

   20 години Преход: да се смеем ли, да
   плачем ли?

   В сп. "Понеделник", бр. 3/4, София, 2010.

   По-конкретно става дума за:
   - Прагматизма на "стратегическата
      инициатива";

   - Сбърканата формула на
      общественото инженерство;

   - Моралната цена на общественото
      инженерство;

   - Революция или реставрация,
      контрареволюция или…;

   - Кога завършва Преходът?

   Оригинално издание: www.ponedelnik.bg


   Ноел-Нойман, Елизабет.

   Спиралата на мълчанието. Общественото мнение - нашата
   социална черупка.


   ИК "Люрен", София, 2004. Стр. 296. ISBN: 954-568-075-X.

   Публикува се тук онлайн, за да се ползва като
   учебно помагало за студенти при подготовка на
   семинари и изпит.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Парламентарните избори за 41 НС (5 юли 2009): между
   полюсите на популизма и злоупотребата с демокрация.


   Под печат.

   Това е обобщен анализ какво и как се случи на последните
   парламентарни избори (7 юли 2009) – как се преструктурира
   партийно-политическото пространство в България.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Местни Избори '2007
   Между европейските стандарти и борбата за партийно
   оцеляване.


   В. Монд дипломатик, октомври 2007
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Реалната социална стратификация в българското общество
   и политическото представителство – социална мобилност в
   електоралното тяло.
   Парламентарни избори за 40-то НС, 25 юни 2005


   В сб. "Изборни технологии, Парламентарни избори 2005”,
   Асоциация "Имагинес", София, 2006, стр. 126-154.
Виж подробно

Мирчев, Михаил. СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА МОРАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПОЛИТИКА
(в сб. "Моралът в българската политика", Институт за философски изследвания при БАН, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2005, стр. 118-134.)
 
Мирчев, Михаил. ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ ПРЕДИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005

СМОЛЯН, 16 октомври 2004
 
Мирчев, Михаил. ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРЕДИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2005

ХИСАР, 6 февруари 2004СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ