Михайлова, Катя.

   МЕДИ@ ИЗБОРИ.
   Медиен мониторинг в предизборна кампания


   Изд. „М-8-М”, София, 2019. Стр. 464.
   ISBN 978-954-8992-19-0.
Виж подробно


   Михайлова, Катя.

   Сми в предвыборной кампании: ожидания и реальности

   В Международного журнала «Коммуникология» с докладами
   участников Международной научной конференции «Выборы в
   новом политическом измерении», прошедшей в Москве в РАНХ
   и ГС при Президенте РФ 8-9 июня 2016 года
.

   Международная академия Коммуникологии, Москва, Том 4,
   № 4, 2016 г.
   ISSN 2311-3332.
Виж подробно


   Михайлова, Катя.

   Телевизията за деца между пазарната логика и
   обществената мисия
.
   Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 336.
   ISBN 978-954-8177-52-8.

        Тази книга е за съвременната телевизия, която провокира
   децата и тяхното развитие, но създава и много рискове за
   пълноценната им социализация – тя е техен приятел, но
   същевременно и враг. Изследвани са децата в начална
   ученическа възраст – 6-10 години. Често те полухипнотизирано
   гледат екрана, който ги залива с несъобразени с тяхната
   възраст съдържания и образи, динамика и емоции. Телевизията
   им въздейства всестранно – не само индивидуално, но и
   поколенчески…
Прочети повече
Виж подробно


   Михайлова, Катя – съставител.

   Млада наука за изкуствата.
   Научна сесия за докторанти ‘2010.
   Национална академия за театрално и филмово изкуство
   "Кръстьо Сарафов"
.
   Изд. “М-8-М”, София, 2010. Стр. 272.
   ISBN 978-954-8177-51-1.

        Млада наука за изкуствата е среща на актуални тези и
   аргументации, отразяващи научните търсения на българските
   млади изследователи на изкуствата. Тук са събрани иновативни
   решения на класически проблеми заедно с нови теоретични и
   практически въпроси в развитието на кино- и театрознанието,
   музикознанието...
Прочети повече
Виж подробно

СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ