СЪДЪРЖАНИЕ

 
ВЪВЕДЕНИЕ

...... 13
Първа глава
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА МЕДИЙНОТО ПОЛЕ (2014-2017)..... 33
     Дейци и хабитуси в медийното поле..... 38
     Автономност на медийното поле..... 54
     Медийното и политическо поле:
     предпоставки за загуба на автономност


..... 62
Втора глава
ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА: РЕГУЛАЦИЯ НА МЕДИИТЕ..... 79
     Регулация на медиите: държава – медии – общество..... 85
     Регулация на медиите в предизборна кампания.... 103
     Регулаторни инициативи на парламентарни партии

.... 116
Трета глава
МЕДИИТЕ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ..... 123
     Методическа рамка и характеристики.... 127
     Сделката на медиите и политиците.... 135
          Оферти за платено отразяване на кампанията.... 135
          Договори за предоставяне на медийни услуги.... 168
          Сигнализация на платени публикации.... 189
          Анонимност, право на отговор и мълчание.... 204
          Български език в предизборната кампания.... 210
          Огласяване и публикуване на рейтинги и прогнози.... 211
          161 сигнала за нарушения на правилата.... 228
     Фокусирани наблюдения.... 256
          Евроизбори ‘2014: Политически лидери в медиите.... 256
          Парламентарни избори ‘2014:
          83 финансови отчета от медиите

.... 260
          Равнопоставеност на кандидатите в ТВ дебати.... 276
          Още шест доклада от медиен мониторинг

.... 278
Четвърта глава
ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА.... 287
     Проблеми в регулацията на медиите в изборен процес.... 289
     Препоръки към институциите в изборния процес.... 304
     Нови 24 законодателни предложения за медиите в ИК

.... 322
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


.... 337
Послеслов
ДУМИ ЗА ТАЗИ КНИГА НА КАТЯ И ГИСДИ
Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, председател на Сдружение ГИСДИ

.... 343
ПРИЛОЖЕНИЯ
Методика и инструментариум на изследването.... 355
Медийното поле в предизборна кампания.... 405
Законодателни предложения

.... 411
ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.... 451
ОбратноСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ