Митева, Пепа. "Методи в помагащите професии"
 
АНОТАЦИЯ
стр. 5
 

     "Методи в помагащите професии" е университетско учебно пособие, имащо за цел да представи разнообразните методи за конкретна и ефективна социална работа в съвременните условия, у нас, в България. Акцентира се на типични случаи от практиката, на реални проблеми в работата на модерно мислещите и със съвременна подготовка социални работници. Надявам се написаното да послужи на нашите студенти, които се подготвят за живота и чрез усвояване на своята професия.
     Помагането като професионална дейност предполага специфични човешки и професионални качества. То е умение, но и магия, която стимулира хората да се променят, сами да се активизират за преодоляване на житейските си кризи и страхове.
     Социалната работа е една от професиите, които чрез помагането успяват да мотивират и възпитават, да стимулират и овластяват, да насочват към социалните норми и да възпират много хора от грешки и пропадания. Тя е и призвание, и компетентност, и умение. Съчетаването на социалната работа с други помагащи професии води до равновесие, до разрешаване на сложни житейски ситуации, до изправяне и развитие на личността, до разгръщане на хуманния и творческия потенциал у хората, за тяхната гражданска и професионална кариера и просперитет.
     А за всичко това все по-важно е бързото и творческо усвояване на съвременните методи и методики за работа, адекватни и високо ефективни в различните случаи и ситуации. Ето, в тази посока е и моето усилие с тази книга.

 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ